مناقصهٔ ﺧﺮﻳﺪ، نصب و راه‌اﻧﺪازی ۷ دستگاه آسانسور (پکیج) پروژهٔ برج‌ مسکونی باران ۴

ﮔﺮوه ﺑﺎران در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﺮﻳﺪ، نصب و راه‌اﻧﺪازی ۷ دستگاه آسانسور (پکیج) پروژهٔ برج‌ مسکونی باران ۴ را به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن می‌بایست ﻓﺎﻳﻞ‌های ﭘﻴﻮﺳﺖ را از لینک‌های زیر دریافت نموده و نسبت به ارسال پاسخ و پیشنهاد قیمت ﺗﺎ حداکثر ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداری روز یکﺷﻨﺒﻪ تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ ﺑﻪ آدرس ذﻳﻞ اقدام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.


اطلاعات تماس

آدرس: ﻣﺸﻬﺪ، نبش کوثر شمالی ۱۳، پلاک ۱۱۹، شرکت «آسمان بیکران هشتم طوس»، واحد پیمان رسیدگی و امور قراردادها

شماره تماس: ۳۸۱۸۱ (۰۵۱) – داخلی ۱۵۴۲ یا ۱۵۳۸

آدرس ایمیل: tender@baran.ir

شرکت: آسمان بیکران هشتم طوس

دانلود پیوست‌های مناقصه:

۱) پیوست شماره یک | قرارداد خرید آسانسور | قرارداد خرید آسانسور (287 دانلود ها )

۲) پیوست شماره دو | قرارداد نصب آسانسور | قرارداد نصب آسانسور (202 دانلود ها )

۳) پیوست شماره سه | شرایط شرکت در مناقصه | شرایط شرکت در مناقصه آسانسور (220 دانلود ها )

۴) پیوست شماره چهار | پاکت ج (خرید و نصب) | پاکت ج برای قرارداد آسانسور (219 دانلود ها )

۵) پیوست شماره پنج | نامه افزایش مهلت ارایه اسناد مناقصه | نامه افزایش مهلت ارایه اسناد مناقصه آسانسور (204 دانلود ها )

۶) پیوست شماره شش | نامه تغییر در شرایط مناقصه | نامه تغییر در شرایط مناقصه آسانسور (147 دانلود ها )

دکمه بازگشت به بالا